Hållbara huset

Hos oss på Blå Huset kan du mötas, bo, äta och dricka och uppleva allt det bästa Umeå har att erbjuda. Genom våra verksamheter – Stora Hotellet, Gotthards krog, U&Me Hotel, Kulturbageriet, Sävargården, Kajen och P5 – möter vi tusentals människor varje år.

En aktör som oss, som berör så många människor, har också ett ansvar gentemot omvärlden. Därför vill vi var en plattform för en mer hållbar hotell- och restaurangbransch. 

Vi är stolta över det ansvar vi tar i hållbarhetens tecken. Det finns också mer som kan göras på området, därför jobbar våra verksamheter dagligen med att utveckla och förbättra.

Hållbarhet för oss

Vi tar ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning och arbetar utifrån ansvarsfulla sociala, miljö- och affärsmässiga aspekter. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på att minska våra verksamheters energiförbrukning och miljöpåverkan, förbättra våra fastigheters miljöprestanda och att ta ett aktivt samhällsansvar. Alla ska känna sig välkomna hos oss och våra upplevelser ska ge ett mervärde.

Några av de områden vi jobbar med är:

 • Certifieringar och miljömärkningar
 • Resor och transporter
 • Energi
 • Avlopp och avfall
 • Kemikalier, bränslen, förbrukningsmaterial och utrustning
 • Information och utbildning
 • Socialt ansvarstagande

Hotell och konferens

Anrika Stora hotellet, utmanaren U&Me Hotel och moderna P5 är alla belönade med den internationella miljömärkningen Green Key. Green Key tilldelas logi- och konferensanläggningar som uppfyller miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier inom 13 olika områden. Det innebär bland annat att vi:

 • använder förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång gällande uppvärmning och ventilation.
 • har vidtagit åtgärder för att reducera vattenförbrukningen.
 • källsorterar och återvinner vårt och gästernas avfall.
 • använder miljömärkta rengöringsprodukter.
 • erbjuder våra gäster vegetariska och ekologiska alternativ.
 • involverar personalen i hållbarhetsarbetet och ger årlig utbildning inom området.
 • arbetar med att ständigt förbättra vårt arbete genom att formulera årliga mål.

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 50 länder runt om i världen. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), som stödjs av några av världens främsta organisationer inom miljö och utbildning såsom UNEP, UNESCO och World Tourism Organization.

Organisationen Green Key Sverige driver miljömärkningen nationellt och alla anläggningars Green Key-märkning godkänns och förnyas av en oberoende jury. Samtliga anläggningar kontrolleras också genom regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Du hittar mer information om Green Key på www.greenkey.se och www.greenkey.global.

Fler initiativ för en hållbar vistelse

Utöver Green Key har våra hotell granskats av Region Västerbotten enligt metoden från Global Sustainable Tourism Council. Metoden omfattar utöver miljö hur vi förhåller oss till natur, kultur, säkerhet, jämställdhet, lokal förankring och sociala frågor. Vi deltar även i lokala kompetens- och branschråd i syfte att utveckla Umeå som besöksstad.

U&Me, Gotthards Krog, Sävargården och P5 även Kran-märkta, vilket innebär att vi valt bort buteljerat vatten och istället serverar kranvatten av bästa sort.

Från P5:s kök serveras dessutom KRAV-märkt på en tvåstjärnig nivå. Det innebär att minst 50 procent av råvarorna är KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Utöver detta tar köket även del av råvaror via vårt projekt #svinngott som leds av Gotthards krog och samarbetspartnern Martin & Servera. Här premieras också lokala producenter och råvaror.

 

Restaurang och kafé

Kulturbageriet, Gotthards krog, Sävargården och Fika! tillhör några av Umeå mest uppskattade fika-, mat- och dryckesupplevelser. Vi jobbar ständigt för att de också ska vara några av Umeå mest hållbara upplevelser. Bland annat har vi genom Gotthards krog, som även de är KRAV- och Kran-märkta, startat projektet #svinngott. Under projektets första år räddades drygt 10 ton frukter och grönsaker från att slängas. Istället blev de till goda och mättande maträtter för Umeås hungriga lunchgäster.

Leveranser av catering sker med cykel eller elcykel i den mån det är möjligt. I de fall de handlar om längre sträckor tittar vi på samtransporter och andra sätt att minska vår miljöpåverkan.

Vi är också medlemmar i nätverket Hållbara restauranger som 2018 utsåg Gotthards krog till Årets hållbara restaurang.

 

Gemensamma initiativ

Blå huset driver även en egen odling på Älvåkern i Umeå. Den förvaltas av Brandts Handelsträdgård och förser samtliga kök inom koncernen med lokalproducerade och ekologiska frukter och grönsaker. Här får vi också tillfälle att verkligen gå från jord till bord, och vet precis vad det är våra gäster stoppar i magen. Odlingen är ett uppskattat inslag bland våra medarbetare och är något vi alla är stolta över.

Vi vill också vara med och driva vår bransch framåt, och där är kompetensförsörjning en viktig fråga. Därför deltar vi i flertalet branschråd och nätverk i syfte att ta vår verksamhet framåt och verka för en sund restaurangnäring. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till oss, och precis som vi förälska sig i hotell- och restaurangbranschen.