Integritetspolicy för Blå Huset Hotell Umeå AB

Behandlingen av personuppgifter om Blå Huset Hotell Umeå AB:s kunder

Vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i Blå Huset. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelser i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Blå Huset Hotell Umeå AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget, och inom samtliga avdelningar som finns under dess tak.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Blå Huset och om integritetsskyddet i vår verksamhet så kan du vända dig till integritet@blahuset.nu.

Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen:

Blå Huset Hotell Umeå AB
Box 280
901 06 Umeå

Beställningar, bokningar och reklamationer

När du beställer eller bokar en vara/tjänst hos någon av Blå Huset Hotell Umeå AB:s avdelningar via till exempel Internet, telefon eller via receptionen så kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning eller bokning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Blå Husets tjänster samt för marknadsföringsändamål inom den koncern som Blå Huset tillhör.
Därmed vill vi försäkra er om att inga personuppgifter lämnas ut utanför koncernen.

Personnummer registreras i den mån det behövs för att vi ska kunna ge krediter om du till exempel handlar/bokar mot faktura och måste registreras i kravärenden.

Vid reklamationer eller avbokningar kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera det specifika ärendet på ett effektivt sätt.

Cookies på våra webbplatser

På våra webbplatser använder vi Google Analytics för att kunna mäta hur de används. Detta gör att vi kan utvärdera hur de fungerar och göra förbättringar. I och med detta sparas en så kallad cookie i webbläsaren, som gör att det går att se hur besökare klickar sig runt på webbplatsen och hur ofta de kommer tillbaka. Denna information samt IP-adress sparas i Google Analytics i 26 månader och tas sedan bort. Om besökaren väljer att inte godkänna cookies sparas ingenting.

Våra webbplatser använder även en så kallad Facebook-pixel. Det innebär att Facebook sparar en cookie i webbläsaren som gör att vi kan se vilka besökare som kom in på webbplatsen via en annons på Facebook, samt att kunna visa mer specifika annonser för de besökarna i framtiden. Om besökaren väljer att inte godkänna cookies sparas inte denna cookie.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna hantera din beställning eller bokning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det gäller t.ex garantier. Uppgifter som enligt övrig svensk lag (t.ex bokföringslagen) måste behållas en längre tid, behålls i det ändamålet och under den tid som krävs, och inte längre.

Uppgifter om företag

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning om dessa uppgifter anses relevanta för hanteringen av beställning eller bokning.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Blå Huset Hotell Umeå AB och dess avdelningar. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet (adress finns ovan).

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till integritet@blahuset.nu.

Senast granskat och uppdaterat: 2024-03-11.